Dørene åpnes klokken 1730.

Det blir innledninger ved ordfører Dag Sigurd Brustind (H), varaordfører Jim Kristiansen (AFL), Stig Bruvoll (H) og Halvar Nilsen (V).
Rådmann Roe Jenset vil orientere om Null-alternativet (Ibestad som egen kommune).

Det blir eget panel der alle partier er representert.

Det blir mulighet for å stille spørsmål.

Intensjonsavtalene vil være tilgjengelig i papirformat på Igelandhuset.  

Kafeteriaen er åpen med salg av kaffe og noe å spise. 

Ved spørsmål, kontakt ordfører Dag Sigurd Brustind.