Kulturminner i Ibestad kommune, hvor går veien videre?

 

Ibestad er med i prosjektet KIK, det står for kulturminnekompetanse i kommunene og Ibestad ble med i 2014, med ei videreføring i 2017.

KIK-prosjektet er en del av «Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen» som er Riksantikvarens satsing for ei kunnskapsbasert, målretta og effektiv kulturminneforvaltning. Kunnskapsløftet er en omfattende satsing for å modernisere og effektivisere kulturminneforvaltningen.

En forutsetning for å nå dette målet er å styrke kunnskapen og kompetansen om kulturminner i kommunene.

 

Vi trenger alle i Ibestad kommune!                                        

Et kulturminne er spor av menneskelig aktivitet, og det kan ha skjedd i går!

Målet med KIK er å løfte frem kulturminner som ikke er automatisk fredet og at vi skal ta stilling til hva vi ønsker å bevare for fremtiden i Ibestad kommune.

Vi vil vite hva et kulturminne er for deg!

Vi inviterer til et folkemøte for å få svar på disse spørsmålene.

På møtet kan folk fortelle om de kulturminnene de vet om og vi blir å informere om arbeidet i KIK og hvordan Ibestads befolkning kan være med å bestemme hvilke kulturminner som trenger et vern gjennom kommunal plan.