Vi har nå fremforhandlet en intensjonsavtale med 7er gruppen (Harstad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Ibestad). I tillegg jobber vi med en tilleggsavtale mellom Harstad og Ibestad som tar direkte hensyn til våre behov. Avtalene vil utgjøre en del av faktagrunnlaget som skal presenteres på folkemøtene.

Oppsummert består faktagrunnlaget av disse dokumentene:

  • Statusbilde Ibestad, vedtatt av kommunestyret 12. november 2015.

  • Intensjonsavtalen med 7er gruppen.

  • Tilleggsavtalen mellom Ibestad og Harstad.

Kommunestyret skal 16. februar bestemme om det skal være innbyggerhøring og/eller folkeavstemning i denne saken. Hvis det blir et positivt vedtak i kommunestyret vil det høyst sannsynlig bli en høring i løpet av april måned og en folkeavstemning i mai.

Den endelige beslutning om en kommunesammenslåing skal kommunestyret fatte i løpet av juni måned.

Dere inviteres derfor til folkemøtene for å få mer informasjon om kommunereformen. Det vil også bli mulighet til å komme med egne synspunkter.

Kommunestyret har valgt en styringsgruppe og en referansegruppe for kommunereformen. Dere kan også ta direkte kontakt med medlemmene.

Styringsgruppen består av Dag Sigurd Brustind (H), Jim Kristiansen (AFL) og Hugo Salomonsen (Ap).

Referansegruppen består av Sissel Johansen (Ap), Raymond Johnsen (H), Halvar Nilsen (V), Eidar Tøllefsen (AFL), Mona Kristiansen (AFL), Trond Arvid Isaksen (SP) og Roy Helge Andreassen (SP).

Rådmannen med sin ledergruppe vil delta på folkemøtene sammen med politikerne og være tilgjengelig for spørsmål.

Mer informasjon om møtene vil komme etter hvert, men sett allerede nå av disse to dagene til debatt om kommunereformen.

Alle er hjertelig velkommen.

For mer informasjon, se også: https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Kommunal-styring/Kommunereformen/?id=44408