Tirsdag 18.april får Ibestad skole besøk av Andreas Nilsen fra Politiet.
Han skal i løpet av skoledagen ha møte med elevene gruppevis og snakke om bruk av sosiale medier.
På foreldremøte vil Andreas i tillegg til sosiale medier og utfordringer for barn og unge snakke om rusmidler med fokus på narkotika og legaliseringsdebatten,
samt generelt om foreldrerollen og de utfordringer vi som foreldre har i dag.