Velkommen til litterær samtale mellom forfatteren Heine Bakkeid og bibliotekar Tor Holmstad. Tema for samtalen er Bakkeids nye bok Jeg skal savne deg i morgen.

Les mer om arrangementet på Ibestad folkebiblioteks nettsider: http://www.ibestadbibliotek.no/arrangement/forfatterbesok-heine-bakkeid/