Du kan avgi forhåndsstemme alle hverdager fram til og med fredag 11. september klokken 1400.

Møt på kommunehuset i Hamnvik hos sevicetorget mellom klokken 1000 og 1400.

Valgstyret i Ibestad kommune