Vedlagt følger formannskapets anbefaling til kommunestyret vedrørende budsjettet for 2016.

Forslaget kan leses >>>HER