Formannskapet har vedtatt å legge rådmannens forslag til budsjett fram til behandling i kommunestyret. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn fra 30.11. til 14.12.2017.

Forslaget er tilgjengelig på servicekontoret enten i papir eller elektornisk form.

Eventuelle merknader må sendes Ibestad kommune, Rådhuset, 9450 Hamnvik eller på mail postmottak@ibestad.kommune.no innen 14.12.2017.