Møtet avholdes i kommunestyresalen.

Sakslisten er som for møtet 15. desember.