Byggekostnadene blir betydelig lavere enn det som først var beregnet. Mer informasjon om prosjektets framdrift vil komme når det nærmer seg byggestart. Statens veivesen står som byggherre.