I kommunestyremøte 12.03.2015, sak 6/15, ble det i forbindelse med sak om Visjon Ibestad kommune også besluttet å lyse ut en fotokonkurranse for hobbyfotografer med tema "Ibestad kommune" (foto som beskriver kommunen på beste måte i videste forstand).

I denne forbindelsen har nå administrasjonen v/rådmannen utarbeidet regler og vilkår for konkurransen. Disse reglene følger vedlagt her.

Foto sendes til postmottak@ibestad.kommune.no.

Bli med og delta - vær med på å gi kommunen identitet gjennom bilder!