Teknisk sjef i Ibestad kommune, Trond Hanssen, sier dette om framdriften.

«Alt av innvendig gipsplater vil være ferdig montert i løpet av første uken etter påske. Det vil si at da er rominndelingen ferdig, og veggene er klare for maling.

Det skal etter hvert monteres systemhimlinger, og over disse er det nå støvbundet med maling. Dette for at det ikke skal drysse ned støv i rommene etter at sykehjemmet er ferdig».

Han forteller videre at malerne er i full gang med å sparkle og male. Teknisk rom er blant annet helt ferdigmalt.

I den stille uke vil det flytsparkles gulv, og malerne starter opp med å legge gulvbelegg på badene i beboerrom like over påske.

20200402_100216[1050]Sykehjemmet2_500x667_400x534.jpg

 

Koronasmitte har høyt fokus på byggeplassen. Det er håndspritstasjoner flere plasser i bygget, i tillegg til oppslag vedrørende hygiene. I dag er det ingen som jobber på plassen som er i karantene.Helse. Miljø og sikkerhet er generelt er veldig godt ivaretatt, og bygget fremstår innvendig som ryddig og ordentlig.

Hanssen sier også at det er vanskelig å si helt eksakt når prosjektet kan overleveres.

«På grunn av koronaviruset er det naturlig nok forsinkelser i prosjektet, dette gjelder særlig leveranser fra utlandet. Men også personellmessig har det vært utfordringer, blant annet har 10 arbeidere vært i 14 dagers karantene, noe som bidrar til forsinkelse. Det er enda ikke klart hvor lang denne forsinkelsen vil være, men vi antar at overleveringen kan skje i oktober.»

 

Ibestad nye sykehjem_500x375.jpg