Alle partier som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.
Frist for å levere listeforslaget er 1. april 2019 kl. 12.00.

Se for øvrig mer informasjon om frister og veiledning til utfylling av listeforslag på valg.no<<<