Partier som ønsker å stille til valg ved kommunestyrevalget 2023 må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille till valg i.
Frist for å levere listeforslaget er 31. mars klokken 12:00.
Listeforslaget kan enten leveres på papir, eller ved å benytte den elektroniske listeforslagsløsningen.

Se for øvrig mer informasjon om andre frister, samt veiledning til utfylling av listeforslag på valg.no<<<