Hvem kan søke?
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF, idrettslag tilknyttet Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.
Aksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger (for eksempel kommunale foretak) må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd. Krav til søker og til vedtekter for forskjellige sammenslutninger går fram av bestemmelsenes pkt. 2.2.1 og vedlegg 4-8.
Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg. Se bestemmelsene for nærmere beskrivelse.
Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting.

Dette må søker gjøre:

♦Gjøre seg kjent med hva som må til for at en søknad skal kunne bli godkjent. Dette kan man lese om i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 : For tildelinger i 2017. Disse bestemmelsene ligger på sidene til Regjeringen.no og kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/6bed01c2dba740f08c5c52ca8a721eb6/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og_fysisk_aktivitet-v-0732b_2016_.pdf

♦Sørge for at kravene til søknaden blir oppfylt. Om du er i tvil, les Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 : For tildelinger i 2017 eller gå inn på siden til www.idrettsanlegg.no under Søknads- og regnskapsskjema. Her vil det ligge linker til brukerveiledning og sjekklister. Om det er noe kommunen må gjøre, ta kontakt med enhetsleder for kultur.

♦Sende søknaden innen 1.oktober 2016. Dette skjer elektronisk og søknadsskjema finner man på www.idrettsanlegg.no under Søknads- og regnskapsskjema. (https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/soknadsskjema/id488603/ ).

 

De fleste opplysningene man trenger finner man i bestemmelsene fra Kulturdepartementet eller på siden til www.idrettsanlegg.no. Er det uklarheter eller andre spørsmål, ta kontakt med Ibestad kommune og enhetsleder for kultur. Kontaktinfo: Ingvild Johansen, e-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no telefon: 94 83 44 13