Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for at frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

Søknadsfristen er 1.september.

Dere kan også finne mer informasjon om ordningen her: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift