Petra Frantzen v/Frivillighetssentralen informerer om at de vil kunne bistå deg med å få tak i tømmekalenderen for 2015. Det eneste du trenger å gjøre er å ringe tlf. 97 63 70 09.

Dette er et tilbud til deg som har utfordringer med å selv å kunne hente denne enten på nettet eller ved å oppsøke kommunehuset i Hamnvik.