Det er utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge, og det er påvist flere tilfeller i Troms. I Ibestad kommune er det observert et mindre antall døde og syke fugler, primært i området Årnes - Kobbetjønna/Oteråa - Vik. 

Foreløpig er det ingen restriksjonssoner for fugleinfluensa i Norge, og viruset smitter svært sjelden til mennesker. Mattilsynet og FHI anbefaler likevel å ta noen forholdsregler og sørge for godt smittevern. 

Innmelding av syke/døde fugler og innsamling 

Vi ber om at du melder fra til Ibestad kommune på tlf. 77 09 90 00 / 48 21 88 58, dersom du observerver syke eller døde fugler i naturen, spesielt rovfugler, fugler som lever nært vann (ender, måker, vadere) og åtseletere (slik som kråke). Typiske tegn på sykdom er unormal adferd der fuglene er slappe og trege, ikke trekker seg unna mennesker og ikke klarer å fly. Vi loggfører samtlige innmeldinger, og videresender informasjonen til Mattilsynet med jevne mellomrom. 

Mattilsynet har gitt beskjed til kommunene om at syke fugler ikke skal avlives, men skal få være i fred. Dette fordi jakt/avliving kan skremme opp syke fugler (som enda er flygedyktige) slik at de forflytter seg og tar smitten med seg til nye områder. 

Ibestad kommune følger opp innmeldingene og samler inn døde fugler og sjekker områder hvor det er observert syke fugler.

Før helga vil det også settes ut søppeldunker på Sørrollnes, i Skaret, i Kobbetjønna, på Nord-Rollnes, Engenes, i Sørvika og ved Mjøsund hvor frivllige kan kaste døde fugler de måtte komme over. Dunkene er merket "kun til fugl" og vil tømmes ved behov. Innsamling av døde fugler i regi av privatpersoner går på eget ansvar, og vi ber frivillige om å beskytte seg med hansker og evt. munnbind for å unngå å komme i direkte kontakt med smittede dyr. Dersom du kommer over et større antall døde fugler, bør innsamling ikke skje i privat regi og uten full smittebeskyttelse. Ta i så fall kontakt med kommunen, så tar vi oss av dette. 

 

Informasjon til hobbyfjørfehold og kommersielle fjørfehold

Forebyggende tiltak og høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern. De som har hobbybesetninger med høns oppfordres til å registrere seg hos Mattilsynet, slik at de får nødvendig informasjon så tidlig som mulig. 

 

Mer informasjon

Mattilsynet har samlet nyttig informasjon på sin hjemmeside. Her finner du både siste nytt og evt. hvilke tiltak/restriksjoner som gjelder, svar på vanlige spørsmål samt tips for å hindre smitte i hobbyfjørfehold. 

 

hjemmesiden til FHI finner du råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker. 

 

På hjemmesiden til Veterinærinstituttet kan du se et videopptak av ei syk havørn. Dette opptaket er svært nyttig for å gjenkjenne tegn på sykdom hos ville fugler. 

Veterinærinstituttet oppdaterer også jevnlig informasjon om antall smittetilfeller i den enkelte kommune.