Mattilsynet i Midtre Hålogaland informerte i dag kommuene om påvist fugleinfluensa på villfugl på Bjarkøy. 

Den siste tiden har det vært flere påvisninger av fugleinfluensa blant villfugl langs kysten av Norge. De siste dagene er det funnet rundt 40 døde krykkjer i Bjarkøy i Troms. I samråd med Veterinærinstituttet sendte Mattilsynet inn tre av de døde krykkjene til prøvetakning. De tre krykkjene som ble prøvetatt har fått påvist fugleinfluensa.  

 

Informasjon til hobbyfjørfehold og kommersielle fjørfehold

Mattilsynet avdeling Midtre-Hålogaland sender ut informasjon om situasjonen til registrerte hobbyfjørfehold, kommersielle fjørfehold og privatpraktiserende veterinærer. 

 

Forebyggende tiltak og høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern. De som har hobbybesetninger med høns oppfordres til å registrere seg hos Mattilsynet, slik at de får nødvendig informasjon så tidlig som mulig. 

 

Meld ifra om syke og døde villfugler

Mattilsynet ber folk som ferdes i naturen om å informere Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 ved funn av syke eller døde fugler, spesielt rovfugler, fugler som lever nært vann (ender, måker, vadere) og åtseletere (slik som kråke). 

 

Typiske tegn på sykdom er unormal adferd der fuglene er slappe og trege, ikke trekker seg unna mennesker og ikke klarer å fly. 

 

Mer informasjon

Mattilsynet har samlet nyttig informasjon på sin hjemmeside. Her finner du både siste nytt og evt. hvilke tiltak/restriksjoner som gjelder, svar på vanlige spørsmål samt tips for å hindre smitte i hobbyfjørfehold. 

 

Oppdatert informasjon om antall smittetilfeller finner du på hjemmesiden til Veterinærinstituttet. Her kan du også se et videopptak av ei syk havørn. Dette opptaket er svært nyttig for å gjenkjenne tegn på sykdom hos ville fugler.