Det vil senere i høst bli noe sikringsarbeider ifm sikkerhetsnettene som er satt opp ved Skredan. Statens veivesen melder at dette tidligst vil skje om 14 dager. Mer informasjon vil ble gitt når informasjon fra Statens veivesen foreligger.