Fv 848

Løksa - Fornes

Troms

Stengt på grunn av fare for ras.
Ny vurdering klokken 12:00 lørdag.

Gjelder fra: 22.02.19 kl. 12:00

Gjelder til: Inntil videre

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/Trafikkmeldinger?type=veg&vegkategorier=Alle&vegnummer=848