Det har i en tid vært et ønske om å få oppgradert gangveien som går nedenfor Gammelbanken ned mot hovedveien og Donsebrygga.
Ideen til prosjektet kom da Helge Høve så et bilde av den gamle hovedvegen med de fine stabbesteinene. Einar Johan Dons og Trond Hanssen syntes dette var en god ide og har vært engasjerte bidragsytrere undeveis.

Gjennom sentrumsutviklingsprosjektet er ønsket og ideene brakt til liv, og i løpet av sommeren har dette vært planlagt, -og som mange sikkert har fått med seg, nå gjennomført!

Vi er fornøyd med det ferdige resultatet, og oppfordrer til en liten spasertur. Flere av steinene langs vegen egner seg godt til en liten pust i bakken dersom du synes bakken er bratt, eller bare vil nyte utsikten.

Vi håper at Statens Vegvesen vil si seg villig til å lage et fotgjengerfelt slik at man kan krysse hovedveien på en tryggere måte.

L. Johnsen AS har stått for utførelsen, Ibestad kommune takker for samarbeidet!

 

Ferdig gangvei.jpg

 

stabbesteiner.jpg

Den gamle hovedveien hadde rekkverk av stabbesteiner, og det har vært et ønske å få en slik utforming av gangveien for å løfte frem noe fra "en svunnen tid".