Hensikten var å finne områder der man kunne samarbeide på tross av stor forskjell i alder og interesser. Yngste i ungdomsrådet er 11 år mens eldste i eldrerådet har blitt  82 år. Møtet kom i stand etter initiativ fra eldrerådet i Ibestad.

Rådene informerte hverandre om egen aktivitet og hvor de så mulige samarbeidsområder. Besøk på sykehjemmet for ungdommen og bidrag fra de eldre i skolefag som kunst og håndtverk var blant tiltak som medlemmene diskuterte. Kontaktpersoner ble oppnevnt og man ble enige om at tiltakene burde settes i gang innen ikke alt for lang tid.

Det er meget positivt for alle parter at det samarbeides på tvers av generasjonsgrenser i Ibestad. Noe som kan medføre større forståelse for hverandres styrker og utfordringer samt bidra til positive tiltak i lokalmiljøene. Initiativet støttes av Ibestad kommune.