Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år. Gjeldende fra 10.12.21.