Ibestad valgstyre har i møte 12. mai 2015 godkjent følgende valglister for kommunestyrevalget 2015:

  • Andørja Fellesliste
  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Venstre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:
- Kommunens hjemmesider
- Servicetorget

De godkjente valglistene finner du HER>>>

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.  Klagen kan sendes til: Valgstyret, Ibestad kommune, 9450 HAMNVIK.