Vi setter opp gratis ungdomstaxi fra og med i dag 6.11.23

Se rutetabell her

 

Tilbudet vil bringe ungdom mellom øyene og til fritidsklubbene, til kinoforestillingene på kulturhuset, og til Harstad noen lørdager.

Tilbudet er en prøveordning fram til jul, og vil evalueres da. Ikke alle bygder vil få samme tilbud i første omgang, men vi ta imot eventuelle kommentarer angående dette og vurdere justeringer etterhvert. Vi har også mulighet for å utvide tilbudet noe fram mot jul, om det dukker opp ønsker og behov.