Det har skjedd en feil ved utsending av kommunale avgifter, uvisst av hvilken grunn.

Det betyr at mange får tilsendt faktura for kommunale avgifter 2 ganger.

Se derfor bort ifra den siste fakturaen.