Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Samtidig viser forskning at slektsfosterhjem kan være mer stabile.

I Nord-Norge øker andelen barn i fosterhjem i slekt og nettverk; I Finnmark er det 25,7% av alle fosterbarn som bor hos slekt eller andre de kjenner fra før, i Troms er det 29,1%, mens det i Nordland er 23,1% . I en fersk undersøkelse svarer 3 av 4 at de ville vurdere å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien eller nettverket hadde behov for det. Dette tilsier et uutnyttet potensial for å plassere barn hos egen slekt eller nettverk.

I begynnelsen av mai starter derfor den nasjonale fosterhjemskampanjen «Har du rom for noen du kjenner fra før?». Målet er å bevisstgjøre folk på muligheten for å være fosterhjem for barn i egen slekt eller nettverk.

Lurer du på om du kan bli fosterforelder for et barn du vet trenger fosterhjem? Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen, eller få mer informasjon fra fosterhjemstjenesten.

 

Ta gjerne kontakt med oss: 
Fosterhjemstjenesten i Nord-Norge  

Telefon:

  • Hammerfest 466 15420
  • Tromsø: 466 15 430
  • Sortland: 466 15 440
  • Bodø: 46615 450

Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk på fosterhjem.no.

Med vennlig hilsen

Vilde Kvammen

Kommunikasjonsrådgiver

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Region nord

Dir. tlf: 46615546

Sentralbord: 46615500

www.bufetat.no