Møtet blir onsdag 28. oktober klokken 1900-2100 i kommunestyresalen.

Fiskere, oppdrettsnæring og andre næringsutøvere i havnene er hjertelig velkommen. 

Havnesjef Ivar Hagenlund fra Harstad Havn vil orientere om den nye Havne og Farvannsloven. Det vil også bli orientert om forslaget til samarbeidsavtale mellom Ibestad kommune og Harstad Havn KF. Fra kommunen deltar ordfører, rådmann og sjef PNU.

Samarbeidsavtalen må godkjennes av kommunestyret. Saken planlegges fremmet kommunestyret i november.

Hjertelig velkommen.