Innen helse jobbes det nå kontinuerlig med å være i forkant i forhold til koronapandemien (Covid-19).

 

Leder for HSO, Anita Dahl Solbakken og assisterende HSO leder, Sven Kristian Løtveit har hatt, og vil ha, kontinuerlige møter med de ansatte for å gi oppdatert informasjon. De ansatte bes også om å holde seg oppdatert på hjemmesiden til kommunen.

Anita Dahl Solbakken og Sven Kristian Løtveit_400x289.jpg

Ibestad kommune er i fase 1, da vi ikke har noen smittede foreløpig, og det er stort fokus på å hindre smitte.

Det jobbes tett opp mot Astafjordkommunene, Lavangen og Salangen. Også mot politi, brann og sivilforsvaret.

«Vi har et stort fokus på å ta vare på helsepersonellet, slik at de er i stand til å gjøre en god jobb.

Vi har også fokus på smitteverntiltak, og viktigheten av å følge de instruksjoner som blir gitt. Her er det viktig å være ekstra streng for å beskytte seg selv», sier Sven Kristian Løtveit.

 

Solbakken og Løtveit forteller at de ansatte også er informert om at de må være forberedt på endringer i turnus, samt kanskje å jobbe lengre økter, dersom vi får stor smittespredning.

Alle med helsefaglig bakgrunn og andre som kan jobbe innen helse kartlegges, og blir forespurt om å kunne jobbe dersom det blir nødvendig, for å være sikret nok personell dersom kommunen blir hardt rammet av situasjonen. Det oppfordres til at personer med helsefaglig bakgrunn melder seg.

Det jobbes kontinuerlig med handlingsplaner og prosedyrer.

Testing av smittede foregår i Lavangen (Tennevoll), men det vil i spesielle tilfeller kunne gjøres unntak her i Ibestad.

Det er også fokus på den psykiske helsedelen. Det er mye informasjon i media om store dødstall i andre land. Man kan lett bli nedtrykt. Det er mye informasjon og forholde seg til, og man hører daglig om stort sykdomsbilde og høye dødstall i andre land. Vi må støtte hverandre. Kanskje ha litt galgenhumor, gi litt boost til folk, og tenke at dette må gå bra hos oss.

Dersom man lurer på noe, spør hverandre, snakk til noen som vet, spør nærmeste leder.

Bruk hjemmesida til kommunen. Der ligger det oppdatert info hele tiden.

 

«Vi må huske på at alle i Ibestad er med på denne dugnaden. Dere er de viktige medarbeiderne. Dere kan jobben. Alt dere gjør er gull verdt!» sier Solbakken