Stortinget vedtok 09.06 2023 ny opplæringslov for grunnskolen, videregående skoler og Voksenopplæringen. I ny opplæringslov er det flere bestemmelser som angir at det skal fastsettes lokale forskrifter.

Ifølge den nye loven skal det fastsettes lokale forskrifter for:

Elevpermisjon fra skolen                  Ny § 2-2

Skolefritidsordningen                        Ny § 4-5

Skoleregler                                       Ny § 10 -7

Hovedmål (målform) for skolene      Ny § 15-2
 

Den 01.08.2024 trer den nye opplæringsloven i kraft. Ibestad kommune må derfor sørge for at det gis forskrifter på ovennevnte områder som også skal tre i kraft fra samme dato.

Se vedlagte høringsbrev og høringsutkast for de enkelte forskriftene.

Høringsinnspill sendes til postmottak@ibestad.kommune.no eller til Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK.

Innspill merkes: Høringsuttalelse (og navn på aktuelle forskrift jfr vedlegg).
Høringsfrist: 20.mai 2024
 

1.Høringsbrev – Forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæringen, Ibestad kommune
   Høringsutkast - Forskrift om permisjon fra skolen for elever ved Ibestad skole
 

2. Høringsbrev – Forskrift om skolefritidsordningen (SFO)
    Høringsutkast -Forskrift om skolefritidsordningen (SFO) ved Ibestad skole

3. Høringsbrev – Forskrift om skoleregler og skoledemokrati for kommunale grunnskoler i Ibestad kommune
    Høringsutkast - Forskrift om skoleregler for elever ved Ibestad skole
 

4. Høringsbrev – Forskrift om skriftspråk i undervisningen ved grunnskolen i Ibestad kommune
    Høringsutkast -Forslag til forskrift om skriftspråk i undervisningen ved Ibestad skole, Ibestad kommune