KUNNGJØRING:

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17/6-05 m/forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på Servicetorget, Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik

Kommune:                   Ibestad

Søker:                          Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS                    

Søknaden gjelder:       Søknad om ny lokalitet for lakseoppdrett

Lokalitet:                      Mjøsund Vest                       

Kartreferanse (DM):     N 68 55.685  Ø 17 24.164

Tillatt biomasse:           maksimalt 3600 tonn
Konsesjoner:                Ja

Utleggstid: Minimum 4 uker


Eventuelle merknader/uttalelser sendes Ibestad kommune, Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 HAMNVIK innen 21. februar 2016, eller på e-post: postmottak@ibestad.kommune.noInnsyn i dokumenter