KUNNGJØRING:

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17/6-05 m/forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på Servicetorget, Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik
 

Kommune:                  Ibestad

Søker:                        Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Org nr:                       933591530

Søknaden gjelder:      Søknad om ny lokalitet for lakseoppdrett

Lokalitet:                    Mjøsund Vest                       

Kartreferanse (DM):   68 54.483 N 17 24.469 Ø

Tillatt biomasse:         maksimalt 3600 tonn

Konsesjoner:              Ja
 

Utleggstid: Minimum 4 uker


Eventuelle merknader/uttalelser sendes Ibestad kommune, Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 HAMNVIK innen 21. februar 2016, eller på e-post: postmottak@ibestad.kommune.noInnsyn i dokumenter