Det er rapportert inn til kommunen at det er endel kjøring i stor hastighet i Årsandveien, særlig nå når fortauet bygges.

Trafikken her har økt mye pga. anleggsarbeidene, og det er mange små barn i området. Ingen ønsker at noen skal komme til skade, og vi oppfordrer derfor alle å senke farten til et forsvarlig nivå. Årsandveien vil også bli skiltet som 30-sone i løpet av kort tid.

Politiet er oppmerksom på denne kjøringen.

Vi kan også opplyse at kommunen jobber med å få innført permanent 30-sone i Årsandveien.