Vi har besluttet å innføre følgende tiltak;

1. Ibestad sykehjem stenges for alle besøkende. I helt spesielle tilfeller vil det være mulig med besøk, men da kun etter forhåndsavtale med leder HSO.

2. Ibestad skole stenges for alle besøk som ikke er tjenstlig relatert.

3. Hamnvik og Ånstad barnehage stenges for alle besøk som ikke er tjenstlig relatert.

4. Kommunale møterom ved sykehjem, barnehager, skoler, miljøtjenesten osv. skal kun nyttes til tjeneslig formål innenfor den enkelte institusjon. All utleie av møterom i disse institusjonene opphører. For andre møter vil kommunestyresalen være tilgjengelig.

5. Kulturhussal, foaje, svømmehall og idrettshall stenges for all aktivitet med unntak av aktivitet i regi av skolen. Bibliotek og ungdomsklubber vil være åpne.

6. Alle tjenestereiser for ansatte i Ibestad kommune opphører inntil videre. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres, men da kun etter kommunedirektørs anbefaling.

7. Alle som har vært i Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Italia eller Tirol i Østerrike skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

8. Vi ber om at alle arrangementer med flere enn 50 deltakere avlyses. Samtidig ber vi om at arrangement med lavere antall møtedeltakere også vurderes av arrangør.

Hensikten med restriksjonene er å hindre og begrense smitte av COVID-19 (koronavirus). Husk at pasienter i sykehjem og ved omsorgsboliger vil ha økt risiko for smitte med påfølgende alvorlige sykdomsforløp. Ibestad har kun ett sykehjem og en skole. Vi har i tillegg en aldersstruktur som gjør oss ekstra sårbar.

Vi har vurdert karantenebestemmelsene for de som har vært på reise i utlandet. Ibestad vil følge de råd som er gitt av Folkehelseinstituttet (FHI). Ansatte og innbyggere anmodes sterkt om ikke å reise til områder som er eksponerte for smitte.

Vi har alle et ansvar for å hindre smitte av koronaviruset inn til/innenfor vår kommune. Vi oppfordrer derfor sterkt til en felles dugnad.

Tiltakene skal være effektive fra torsdag 12. mars.

Er du smittet, meld fra til legekontoret i Hamnvik. Etter kontortid meldes det fra til interkommunal legevakt, telefon 116117.

Mer informasjon, følg med på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet; https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet har åpnet en egen informasjonstelefon for spørsmål om korona. Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.