Ibestad kommune ble saksøkt av Engenesbrygga AS med krav om erstatning for uaksomt å ikke ha innvilget bruksendring og dispensasjon for ombygging av Engenesbrygga i 2007. Engenesbrygga AS krevde en erstatning opp til 2,6 mill. kroner.

Trondenes tingrett har frifunnet Ibestad kommune på alle tilalepunkter og dømt Engenesbrygga AS til å dekke kommunens saksomkostninger.

Dommen er ikke anket og er derfor rettskraftig.

Saken har vært ført av kommunens forsikringsselskap KLP Forsikring da en eventuell erstatning var dekket av kommunens ansvarsforsikring.