IMG_1127_400x300.jpg

 

Ibestad kommune har anskaffet 2 elektriske biler til hjemmetjenesten. Det er en målsetning å på sikt erstatte alle kommunale kjøretøyer i kommunen med nullutslippskjøretøyer.

Kommunen har vedtatt en ny samfunnsplan(juni 2020) basert på FNs bærekraftsmål, og bærekraftsmålene utfordrer Ibestadsamfunnet til å tenke nytt. Anskaffelse av elektriske kjøretøyer er ett satsingsområde hvor vi bidrar til å minske utslipp av fossilt brensel.

Ibestad kommune har etablert ladestasjoner for de kommunale elektriske kjøretøyene ved kommunehuset, ved Ibestad skole og på sykehjemmet. I neste omgang vil kommunen etablere en hurtiglader som vil bli etablert ved kommunehuset. Denne laderen vil kunne benyttes av alle som kjører el-bil og som ønsker å lade i Ibestad. Hurtigladeren forventes å være etablert i løpet av vinteren 2021.