Kommunestyret har vedtatt å se på ulike alternativer for produksjon av varm mat til beboerne ved Ibestad sykehjem.
Et alternativ til dagens løsning med kjøkkendrift i egen regi, er å la et privat firma overta driften av kjøkkenet.

I utgangspunktet produseres det ca. 45 middager daglig, 7 dager i uken.

I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med personer/firma som kunne tenke seg å drifte eksisterende kjøkken, ved Ibestad sykehjem, på privat basis.


For nærmere informasjon vennligst kontakt:

 

Rådmann:  Roe Jenset, mobil 90041470, Mail: roe.jenset@ibestad.kommune.no

Roald Pedersen, mobil 90626272, Mail: roald.pedersen@ibestad.kommune.no