Ibestad Miljøstasjon vil holde ekstra åpent fra kl 1200 - 1800 følgende dager:

- tirsdag 4. november og
- tirsdag 2. desember

På disse dagene gis det en ekstra mulighet til å levere grovavfall, farlig avfall og EE-avfall.

Dette kommer i tillegg til de oppsatte dagener: 18.11.2014 og 16.12.2014.

Vi minner i denne forbindelsen også om at avfallet skal sorteres, dvs. at det ikke kan leveres blandet. På grunn av kapasiteten på miljøstasjonen kan det ikke leveres mer enn 5 m3 pr åpningsdag, jfr. de retningslinjer for levering til miljøstasjonen som fremkommer på Tømmekalenderen.