Det oppleves ofte lang ventetid for å få levert grovavfall ved miljøstasjonen i Skaret.

For å få til en mest mulig smidig levering er det viktig at du som forbruker gjør noen tiltak før du skal levere grovavfall.

 

 1. Skaff deg miljø-app på mobilen, eller bestill HRS-Kort fra avfallsselskapet
  1. Har du skaffet deg HRS-kortet på telefonen? - HRS
  2. Bestill HRS-Kort - HRS

 

 1. Sorter avfallet når du laster tilhenger eller bil.
  1. Avfallet skal sorteres som følger:
   1. Metall
   2. Trevirke
   3. Møbler’
   4. Brennbar rest (bruk gjennomsiktige søppelsekker)
   5. El-avfall
   6. Farlig avfall
   7. Glass og keramikk
   8. Vinduer
   9. Dekk

 

Om alle får app eller kort samt er flink å sortere før de leverer, vil besøket gå mye raskere.

Miljøstasjonen har åpent hver tirsdag og første og tredje torsdag nå i juli og august, fra klokken 1200 til 1800.

 

Takk for hjelpen.

 

Raymond Johnsen

Fungerende ordfører