Anlegget stenger ned og tunnelen åpnes for fri ferdsel lørdag 18.12.2021 klokken 19.15.

Tunnelen er da åpen for fri ferdsel frem til mandag 03.01.2022 klokken 06.30.