Torsdag ettermiddag ble vedlikeholdsarbeidet i Ibestadtunnelen stanset etter for høye målinger av gassen NO2.

Gassmålinger er gjennomført siste døgn og nivåene er nå godt innenfor hva som er akseptabelt. Manuell dirigering og ledebil avsluttes derfor nå og trafikken kan gå som normalt. Tunnellen er åpent hele døgnet inntil annen beskjed blir gitt.

Gassnivåene vil fortsatt overvåkes utover dagen og igjennom helga.