Alle er invitert og spesielt de som arbeider med kultur, er interessert i kultur og holder på med kulturelle aktiviteter i kommunen. 

Møtet vil ha to ting på agendaen, det ene er en idémyldring med fokus på aktivitet, det andre er å knytte kontakter for framtidig samarbeid.

Det å få innspill fra folk som driver med forskjellige ting kan være med på å skape ny aktivitet og bedre samarbeid, kanskje vi kan få ting til å skje og skape nye samarbeidspartnere!

Kommunen kan tilrettelegge for aktiviteten som allerede finnes, vi kan også være med på å utvikle ny aktivitet, idédugnad er en fin måte å gjøre det på.


Lurer du på noe eller har du en idé du ønsker å dele? Ta kontakt:

Ingvild Johansen, telefon 94834413, e-post ingvild.johansen@ibestad.kommune.no