Da det er behov for større mengder stein i utfyllingen på Breivoll, er det nå borerigg på plass som klargjører for sprengning.
Entreprenør regner med at sprengning vil utføres i morgen ettermiddag.
Området som skal sprenges ligger innenfor det området som allerede er gjerdet inn, og det ligger noe lavere i terrenget enn den forrige salven som ble skutt.

Det er også noe færre kubikkmeter som skytes ut i denne runden.
Direktevarsel til naboer og evt. evakuering vil bli foretatt på forhånd av sprengning. Entreprenør ivaretar dette arbeidet.