Trollfjord Bredbånd hadde planlagt folkemøter på Ibestad med informasjon rundt fiberleveransen kommende uke 31-3.februar. På grunn av den pågågende smittesituasjonen i Hadsel-regionen er besøket utsatt til 7-10.februar. Det vil komme mer informasjon om når disse folkemøtene blir fortløpende.

Videre oppfordrer Trollfjord Bredbånd til at flest mulig bestiller gjennom nettsiden her:

https://trollfjord.no/bredband/fiberutbygging-ibestad/