Foreldremøter
Det planlagte foreldremøtet 12. september med mobbeombudet er avlyst. Grunnen er at mobbeombudet har måttet melde avbud.

Ordinært foreldremøte for hele skolen blir 5.september kl 1800 i kulturhuset.

Ballbingen - forsøpling
Det er fint å se at ballbingen benyttes også i tida utenom skoletida. MEN vi på skolen erfarer at det blir slengt mye søppel i og rundt ballbingen, særlig i løpet av helgene. Vi håper at alle brukerne av bingen kan legge søpla i søppelboksene.