Fv 848 Kråkrø - Mjøsundbrua, på strekningen Sørrollnes ferjekai - Løksebotn

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til og med lørdag fra 07:00 til 19:00 frem til 26. august.

Veien er åpen en gang i timen, kvart på hel time. f.eks. 11:45-12:00, 12:45-13:00 osv.

Man må være tilstede når vegen åpnes kvart på (En kjørebane åpnes), da det først slippes fra en side og så den andre, før vegen stenges igjen.

16-1795- Annonse Troms.pdf

For nærmere info se:

http://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=68.90551&long=17.47007&zoom=9