HRS har fjernet container for fritidsrenovasjon på Fugleberg og på Dyrstad. Alt avfall fra fritidsbolig skal heretter sorteres og de som før har levert dette ved disse containerne må ta med avfall  til de nedgravde molokene utenfor miljøstasjonen i Skarveien eller de andre returpunktene i Kommunen.  Ved alle de andre returpunktene er også containere fjernet og erstattet med oppå bakken løsninger