Ibestad kommune gjennomfører informasjonsmøte for grunneiere og interesserte jegere vedrørende mulig rev på Rolla.

Vi anmoder spesielt grunneierlagene på Rolla om å møte.

Møtet gjennomføres torsdag 16. mars klokken 1800 i kommunestyresalen.

Hjertelig velkommen.