Informasjonsmøtet avholdes for å gi Ibestad kommunes innbyggere informasjon om etableringen av mottaket og eventuelle konsekvenser for nærmiljøet.

Mottak AS vil informere om etableringen og svare på spørsmål. Kommunen vil delta med ordfører og rådmann.

Bakgrunn

Det skal etableres asylmottak i lokalene til nåværende Ingrids kjøkken på Rolla.

Det er det private selskapet Mottak AS som står for etableringen og driften av mottaket. Mottaket planlegges etablert 16. november 2015. UDI har gitt konsesjon på mottak av inntil 46 enslige mindreårige asylsøkere.

Ibestad kommune har ved en slik etablering lovpålagte oppgaver innenfor helse og oppvekst. Kommunen skal blant annet gi opplæring i norsk språk og samfunnsfag.

Velkommen