Seksjonsleder for Helse, sosial og omsorg (HSO) Sylvi Johansen og prosjektleder Helge Høve vil informere om prosjektet Framtidig omsorg  i Ibestad kommune på Rolla aktivitetssenter tirsdag 24. november kl 1200 og på Andørja aktivitetssenter onsdag 25. november kl. 1100. De vil informere om hvordan den famtidige omsorg i kommunen vil bli organisert og planer for bygging/eventuell ombygging av sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.